Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 14 października 2020 r.

    Sekretarz Powiatu Urszula Balicka uczestniczyła w uroczystości otwarcia nowego kompeksu sportowo-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej im Ojca św. Jana...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Sesja Rady Powiatu w Pleszewie. Absolutorium za 2019 rok.

sesjaxiii2020


Zawiadamiam o terminie XIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, która odbędzie się 20 sierpnia (czwartek) 2020 roku o godz.12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 79 (sala sesyjna nr 206).

Przebieg sesji będzie transmitowany poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie: bip.powiatpleszewski.pl

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 16 czerwca 2020 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.

6. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez: Nadzór Wodny w Pleszewie, Nadzór Wodny w Jarocinie, Nadzór Wodny w Krotoszynie, Nadzór Wodny w Kaliszu, Nadzór Wodny w Koninie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu Pleszewskiego w 2019 roku.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok:

- przedstawienie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok,
- debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok,
- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok:    

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok,
- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok,
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok,
- dyskusja,
- głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Absolutorium:

- zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok,
- dyskusja,
- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego.

18. Wnioski i oświadczenia Radnych.

19. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Marian Adamek
/-/
Przewodniczący Rady Powiatu
w Pleszewie

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem