Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 9 kwietnia 2021 r.

    W przeddzień DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ, przedstawiciele władz Powiatu Pleszewskiego oraz MiG Pleszew  złożyli wiązanki kwiatów pod...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Najbliższa sesja Rady Powiatu w Pleszewie. Porządek obrad

sesja21xii20

 

XVI sesja Rady Powiatu w Pleszewie
VI kadencji

pon. 21 grudnia 2020 roku, godz. 8:00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
(bud. „A”, sala sesyjna nr 206)

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 listopada 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

6. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2019 rok.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2019/2020.

8. Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap IV”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/274/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, oznaczonej jako działka nr 290/2.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok.

20.Wnioski i oświadczenia Radnych.

21. Zamknięcie obrad.

Marian Adamek 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem