Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 14 lipca 2021 r.

    Wicestarosta Damian Szwedziak reprezentował Powiat Pleszewski na spotkaniu samorządowców Województwa Wielkopolskiego z Prezesem Rady Ministrów RP...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Sesja budżetowa Rady Powiatu w Pleszewie

sesja11.ii.2021Sesja powiatowa odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Pleszewie przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Zapraszamy do oglądania transmisji z obrad w Internecie. Dalej prezentujemy program sesji.

 

XVII sesja
Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji
11 lutego (czwartek) 2021 roku, godz. 14:00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
bud. „A”, sala sesyjna nr 206

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dn. 21 grudnia 2020 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2020 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu kontroli na 2020 rok.

9. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego: przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, dyskusja nad projektem uchwały, głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

10. Uchwalenie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok: przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, odczytanie opinii komisji Rady Powiatu w Pleszewie o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2021-2023”.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-2025.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na rok 2021”.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Gminie Gołuchów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław”.

17.Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Zamknięcie obrad.      

Marian Adamek
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie  

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem