Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 17 maja 2022 r.

    Wicestarosta Damian Szwedziak wziął udział w kampanii promującej transplantologie pod hasłem „DRUGIE ŻYCIE”. Akcja  odbyła się w kinie „Hel”, a zorganizowali...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

XXXIII sesja Rady Powiatu w Pleszewie

hpp
Zmiany w budżecie, udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczu, zatwierdzenie projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, ustalenie środków PFRON na rehabilitację osób niepełnosprawnych, ustalenie dyżurów aptek, rozpatrzenie skargi, powierzenie gminom 11 zadań z zakresu budowy dróg, skrzyżowań i chodników - tymi sprawami zajmą się radni na najbliższej XXXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie. A oto szczegółowy porządek obrad… 
 
Program 
XXXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji 
26 kwietnia (czwartek) 2018 roku, godz. 13:00 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie 
ul. Poznańska 79 
sala sesyjna nr 206 
 
 
I. Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum. 
 
II. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Porządek  obrad obejmuje: 
 
1. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji w dniu 9 lutego 2018 roku. 
 
2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 
 
3. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pleszewie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach  prowadzonych  przez Radę  Powiatu w Pleszewie za 2017 rok.  
 
4. Raport z realizacji  zadań Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu  Pleszewskiego za lata 2015 –-2017. 
 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2018 rok, 
b)  udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczu dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane, 
c) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2018 roku, 
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego 
w 2018 roku, 
e) zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
f) zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, 
g) rozpatrzenia  skargi  Pana (wyłączenie jawności  na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji  publicznej, jawność  wyłączyła  Dorota Drosdowska, kierownik Biura Rady) na nieprawidłowości w sprawowaniu opieki  nad pensjonariuszem  Domu Pomocy  Społecznej w Pleszewie, 
h)  wyrażenia zgody na   powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P  z drogami gminnymi nr: 639049P  i  639069P w m. Grodzisko”
i) wyrażenia zgody na   powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie”
j)  wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P”
k) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”
l) wyrażenia zgody na   powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II”
ł) wyrażenia zgody na   powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 4174P w Fabianowie”
m) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w m. Fabianów”
n) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w Karminie w zakresie budowy chodnika ”
o) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika na ul. Ostrowskiej w Karminku”
p) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II”
r) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko”
 
6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
 
8. Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
III. Zamknięcie obrad.
 
Mirosław Kuberka 
/ - / 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Pleszewie
 
 
 
 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem