Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 18-19 września 2021 r.

    Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Marian Adamek i Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak uczestniczyli w: 18.IX.2021 r. w oficjalnym...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Absolutorium za 2020 rok dla Starosty i Zarządu Powiatu

abso
Rada Powiatu w Pleszewie na XX sesji VI kadencji zdecydowaną większością głosów (16 za, 1 wstrzymujący się) udzieliła Staroście Pleszewskiemu Maciejowi Wasielewskiemu i Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Sesja absolutoryjna odbyła się we wtorek 29 czerwca 2021 roku. Obradom przewodniczył Marian Adamek.

Rada Powiatu w Pleszewie rozpatrywała „Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok”. Treść raportu streścił starosta Maciej Wasielewski. - Raport jest bardzo obszerny, liczy aż 127 stron i obejmuje wszystkie dziedziny działalności powiatu. Dla mnie jako starosty najważniejsze jest wykonanie budżetu, pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje, jak najmniejszy deficyt oraz systematyczna spłata zadłużenia - poinformował starosta.

W 2020 roku planowane dochody budżetu Powiatu Pleszewskiego w wysokości 97.820.777zrealizowano w 99 %, tj. w kwocie 96.784.638 zł. Wydatki zaplanowano na 100.445.846 zł, a wykonanie wyniosło 96 %, co stanowi kwotę 96.133.843. Deficyt budżetu miał wynieść 2.625.069 zł, ostateczne odnotowano nadwyżką budżetową w wysokości 650.795.

Wydatki powiatu w 2020 roku wyniosły 96.133.843 zł, w tym: wydatki bieżące 82.159.145 zł (85 % wydatków ogółem) i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13.974.698 zł (15 %).

Systematyczne spada zadłużenie powiatu. W okresie 2015-2020 zadłużenie zmalało z 47.257.533 zł do 37.801.077 zł, tj. o 9.456.456 zł. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zadłużenie będzie maleć średnio rocznie o 4-5 mln zł przez najbliższe 5 lat, potem średnio o 1,7-2,4 mln zł rocznie przez 7 lat do całkowitej spłaty w 2032 roku.

Powiat odnotowuje wysokie nakłady na inwestycje - 13.974.698 zł w 2020 r., w tym inwestycje drogowe 12.203.259,45 (w tym realizowane przez powiat i powierzone gminom do wykonania).

W 2020 roku powiat realizował 8 inwestycji drogowych o wartości 11.655.014,50 zł przy wsparciu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych i dofinansowaniu gmin. Dzięki temu w ubiegłym roku samorząd powiatowy oddał do użytku 11,6 km nowych dróg i 4,5 km nowych chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych.

Największą inwestycją drogową była przebudowa drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kucharki (dł. odcinka 7,630 km) - koszt 8.793.039,36 zł. Do innych ważniejszych zadań należały modernizacje trzech dróg powiatowych na odcinkach blisko 1-kilometra każda: droga nr 4311P w Czerminie (dł. 994 mb) - 896.803,49 zł, droga nr 4336P w Suchorzewie (dł. 995 mb) - 697.357,24 zł i droga nr 4322P w Polskich Olędrach (dł. 999 mb) - 516.705,71 zł.

Ogromny wpływ na działalność samorządu powiatowego w ubiegłym roku wywarła epidemia koronawirusa - Wyszliśmy z epidemii obronną ręką - ocenił starosta. - Starostwo Powiatowe funkcjonowało przez pewien czas w ograniczonym zakresie. Mieliśmy zakażenia w Domu Pomocy Społecznej. Ale poradziliśmy sobie… Mimo problemów udało się zrealizować zaplanowane inwestycje. W Pleszewskim Centrum Medycznym utworzyliśmy oddział covidowy. Wspólnie z gminami kupiliśmy do szpitala 5 nowoczesnych respiratorów. Nasz szpital w ubiegłym roku przyjął 20 tysięcy pacjentów, a poradnie specjalistyczne obsłużyły 110 tysięcy chorych. Staraliśmy się pomóc pleszewskim firmom i pracownikom. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie wypłacił ponad 33 mln zł dotacji i świadczeń z Tarczy Antykryzysowej - wyliczał starosta.

O udzielenie absolutorium do Rady Powiatu w Pleszewie wnioskowała Komisja Rewizyjna. Uchwałę komisji odczytał jej przewodniczący Wojciech Barszczewski. Stanowisko Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu przedstawił przewodniczący radny Przemysław Kazuś. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie na temat wniosku Komisji Rewizyjnej oraz realizacji budżetu Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku. Sentencje uchwał RIO odczytał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Maniak.

Za udzieleniem absolutorium opowiedziały się: koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Miłośników Ziemi Pleszewskiej oraz klub „Razem dla Ziemi Pleszewskiej - Wspólna Przyszłość”. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował z dyscypliny głosowania.

Przy 17 radnych, obecnych na sesji wynik głosowania był następujący:

„za” absolutorium głosowało 16 radnych,
„przeciw” - 0,
„wstrzymujących się” - 1.

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski otrzymał gratulacje od prezydium rady i brawa od radnych.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

 

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem