Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 27 maja 2024 r.

    Na zaproszenie Senatora Koalicji Obywatelskiej Janusza Pęcherza, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski - wraz z delegacją samorządowców z Pleszewa,...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za rok 2021. DEBATA

raportfot
W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Pleszewie opublikowany został „RAPORT o STANIE POWIATU PLESZEWSKIEGO za rok 2021”. W dn. 29 czerwca 2022 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Pleszewie odbędzie się debata publiczna nad treścią raportu. W dyskusji - oprócz radnych - mogą wziąć udział także obywatele powiatu pod warunkiem formalnego zgłoszenia, popartego podpisami 150 osób. Wniosek należy złożyć najpóźniej dzień przed terminem sesji.

Raport jest podsumowaniem działalności zarządu powiatu w 2021 roku. Obejmuje realizację przyjętych polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Obowiązek sporządzenia corocznego raportu wprowadziła „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Po raz pierwszy obowiązek ten był zastosowany w 2019 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 „Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511)  zarząd powiatu ma obowiązek w terminie do końca maja każdego roku przedłożyć radzie powiatu raport pod głosowanie.

Raport dot. stanu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok został przyjęty formalnie przez Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwałą nr CX/241/2022 na posiedzeniu w dn. 28 kwietnia 2022 r. i przesłany Radzie Powiatu w Pleszewie w ustawowym terminie. Rada Powiatu w Pleszewie rozpatrzy dokument na sesji w dn. 29 czerwca 2022 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu.

Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie w zakładce „Akty prawne” - „Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji” - link do raportu: https://bip.powiatpleszewski.pl/images/zarzad-powiatu/uchwaly_vi/2022/raport_o_stanie_powiatu_pleszewskiego_za_2021rok.pdf

Raport dostępny także poniżej:

RAPORT O STANIE POWIATU PLESZEWSKIEGO za rok 2021Prawo obywateli do wygłoszenia zdania nt. raportu

W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu. Obywatel, który chciałby zabrać głos na temat raportu, powinien wystosować do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do 28 czerwca 2022 roku. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tego limitu.

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia udziału w debacie na temat raportu

 

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem