Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 24 listopada 2023 r.

    Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Wicestarosta Damian Szwedziak uczestniczyli w spotkaniu z okazji zakończenia projektu IV edycji Klubu...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Sesja absolutoryjna

sesja29vi22

XXX sesja
Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji
środa 29 czerwca 2022 r., godz. 14:00 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
bud. A, sala sesyjna nr 206

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 26 maja 2022 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2021.

6. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku oraz nt. zasobów pomocy społecznej.

7. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok:

- przedstawienie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok,

- debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok,

- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok:  

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok,

- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok,

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok,

- dyskusja,

- głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

11. Absolutorium:

- zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku.

14.Wnioski i oświadczenia Radnych.

15. Zamknięcie obrad.

Marian Adamek
/ - /
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

 

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem