Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 14 lipca 2024 r.

  Uroczysta intronizacja Króla-Elekta’ 2024 BRACTWA STRZELECKIEGO p.w. ŚW. TEKLI w DOBRZYCY Romana Żychlewicza przydomek „Rozważny”. Na ceremonii obecny...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

XLI sesja Rady Powiatu w Pleszewie. Porządek obrad...

sesja6xii23

Zawiadomienie o terminie XLI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, która odbędzie się w środę 6 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, (sala sesyjna nr 206).

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 29 września 2023 roku.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Sprawozdanie Komisji Skarg i Wniosków z realizacji planu pracy za I półrocze 2023 roku.
 7. Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w Roku szkolnym 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/282/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie obrad.


Marian Adamek
/ - /
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem