Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 18 maja 2019 r.

    Starosta Pleszewski Maciej Wasielewskiwziął udział w „Forum Wielkopolskiej Wsi Europejskiej” w Stawiszynie z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat Ammerland Powiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Rusza projekt „Porozumieć się bez przemocy”. Dotacja na profilaktykę

logo oikProjekt profilaktyczny Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Pleszewie pn. „Porozumieć się bez przemocy” zdobył IV. miejsce w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  edycja 2018. Projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Pleszewskiego zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie oraz specjalistów, pracujących w tym obszarze pomocy społecznej. 

O dofinansowanie z ministerstwa starały się jednostki z całego kraju. Projekt OIK w Pleszewie znalazł się na IV. miejscu wśród 76 wniosków, przeznaczonych do wsparcia finansowego. Ośrodek zdobył dotację w wysokości 18.000 zł na realizacje działań profilaktycznych, mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom zagrożonym lub dotkniętych tym niepokojącym zjawiskiem. 

Program ma być realizowany od lipca do grudnia 2018 roku i będzie przebiegał trójtorowo. 
 

I. Na początku zostanie uruchomiony „Punkt pierwszego kontaktu”, w którym wsparcie będzie mogła znaleźć rodzina, która przeżywa kryzys ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych już przemocą. W oparciu o przeprowadzony wywiad opracowany zostanie plan pomocy dla rodziny. Osoba pokrzywdzona będzie mogła skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego, dodatkowo objęta zostanie wsparciem całodobowym poprzez możliwość skorzystania z telefonu interwencyjnego. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych czy podwyższania zdolności wychowawczych otwarta zostanie do ogólnego użytku wypożyczalnia „STOP przemocy w rodzinie” z broszurami, ulotkami, książkami, filmami i innymi materiałami z obszaru przeciwdziałania przemocy. Istnieć będzie również możliwość korzystania z komputera wraz z Internetem, gdyż często ofiary przemocy z obawy kontrolowania nie mogą korzystać z własnych zasobów. 

II. W kolejnym etapie wykwalifikowana kadra Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzi cykl spotkań profilaktycznych z udziałem młodzieży szkolnej, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, rodziców dzieci przedszkolnych oraz przewodniczących osiedli z terenu MiG Pleszew. - Celem powyższych spotkań będzie przekazanie podstawowej wiedzy z obszaru przemocy w rodzinie. - Społeczeństwo bardzo często nie wie co kryje się pod hasłem „przemoc w rodzinie”. Myśli się stereotypowo, obwinia się osobę doświadczającą przemocy za sytuację w rodzinie i popełnia wiele innych błędów. Bez podwyższania naszej wiedzy nie udoskonalimy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - mówi kierownik OIK w Pleszewie Maria Przybył.

III. W końcu dzięki pozyskanej dotacji, PCPR w Pleszewie zorganizuje konferencję , która stała się już naszą lokalną tradycją. Konferencja odbędzie się 18 października 2018 roku. - Już teraz zapraszamy wszystkich specjalistów, pedagogów, kuratorów, przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, przedstawicieli instytucji ustawowo zobligowanych do pracy w obszarze przemocy w rodzinie - informuje dyrektor PCPR w Pleszewie Grażyna Kaczmarek. Prelegentem będzie m.in. Zofia Schacht - Petersen pionierka i inicjatorka komunikacji Porozumienia bez Przemocy (NVC) Marshalla B. Rosenberga oraz idei wychowawczych Jospera Juula, która dzień wcześniej przeprowadzi warsztaty z rodzicami. - Konferencja będzie miała wymiar otwartego spotkania dla społeczności lokalnej stąd kierujemy również serdeczne zaproszenie dla rodziców, którzy mierzą się z problemami wychowawczymi lub po prostu chcą pogłębić wiedzę z tej dziedziny i poprawić swoje relacje z bliskimi - dodaje dyrektor Grażyna Kaczmarek.

Projekt  jest zgodny z celem strategicznym „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 -2020”  i ma służyć ograniczeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu.

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem