Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 10 czerwca 2024 r.

    Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Wicestarosta Marek Zdunekpowitali w starostwie niemiecką delegację pracowników służby zdrowia, pomocy...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

ZAWIADOMIENIE. Sesja Rady Powiatu w Pleszewie

sesja29ii24

XLIII sesja
Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji

29 lutego 2024 r. (czwartek), godz. 13:00

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
(sala sesyjna nr 206)

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 
22 grudnia 2023 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu w 2023 roku.

6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu w 2023 roku.

7. Sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 roku.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Powiatu w Pleszewie w 2023 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie w 2023 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Pleszew w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII”.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/305/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pleszewski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2024 - 2026”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Pleszewskim na lata 2024 - 2030”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Pleszewie.

20. Wnioski i oświadczenia Radnych.

21. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem