Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 18-19 września 2021 r.

    Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Marian Adamek i Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak uczestniczyli w: 18.IX.2021 r. w oficjalnym...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Rada Powiatu jednogłośnie za absolutorium dla Zarządu 

sesjaapoczRada Powiatu w Pleszewie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok. Za uchwałą głosowały wszystkie kluby polityczne i radni. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski odebrał gratulacje. Budżet samorządu 2017 to 82,9 mln zł po stronie dochodów i 81,2 mln zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetowa wyniosła 1,7 mln zł. Na inwestycje powiatowe, głównie w drogownictwie przeznaczono 12,4 mln zł. Na spłatę kredytów i pożyczek powiat wydał 2,6 mln zł.
 

Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok (bilans), sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego 2017 wraz z opinią RIO oraz zapoznaniu się z informacją o stanie majątku powiatu. Za wnioskiem o udzielenie absolutorium  głosowało 6 członków komisji w pełnym składzie. Przewodniczącym komisji jest Wojciech Barszczewski

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 23 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2017, a uchwałą z 11 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie. 

We wniosku o udzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na prawidłowy poziom realizacji globalnej wielkości dochodów i wydatków w 2017 roku. Dochody Powiatu Pleszewskiego w 2017 roku wykonano w 99 procentach (wykonanie 82.886.956 zł do planu 83.079.024 zł). Po stronie wydatków budżet „zamknął” się kwotą 81.159.121 zł, a wykonanie wyniosło 98 % (plan 82.461.721 zł). Dochody i wydatki były realizowane według kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. W żadnym dziale, rozdziale czy paragrafie klasyfikacji budżetowej nie nastąpiło przekroczenie planu.

Na uwagę zasługuje poziom wydatków majątkowych. W 2017 na inwestycje Powiat Pleszewski wydał 12.411.008 zł, co stanowi 15% ogółu wydatków i jest wskaźnikiem dość wysokim dla samorządów powiatowych. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należały modernizacje dróg powiatowych: Chocz - Józefów, Kuchary - Kucharki, Dobrzyca - Koryta (dwa odcinki; w Koźmińcu i Trzebowej), w Białobłotach, Skrzypni, Żbikach, Broniszewicach, Koźmińcu, Lenartowicach czy Nowym Oleścu.  

Ubiegłoroczny budżet Powiatu Pleszewskiego zanotował dodatni bilans dochodów wobec wydatków. Samorząd osiągnął nadwyżkę w wysokości 1.727.835 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zmalało o 2.550.419 zł. Powiat spłacił w całości przypadające na ten rok raty kredytów i pożyczek. Nie zaciągano nowych zobowiązań. W konsekwencji na koniec 2017 roku zadłużenie samorządu wynosiło 42.040.340 zł

W środę 27 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu w Pleszewie - XXXIV sesja V kadencji. 

Uchwałę opiniującą RIO w sprawie absolutorium odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Andrzej Madaliński.

Wszystkie kluby polityczne pozytywnie oceniły działalność Zarządu Powiatu w 2017 roku. Radna Maria Górczyńska przedstawiła stanowisko klubu radnych PSL, a radny Zenon Lisiak zabrał głos w imieniu Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Pleszewskiej, Pleszewskiego Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość, Forum Samorządowego Ziemi Pleszewskiej i Miłośników Ziemi Pleszewskiej. Radni wyrazili uznanie dla starosty, członków zarządu, skarbnika Mariusza Gramali oraz pracowników wydziału finansów. Podkreślili realizację budżetu zgodnie z uchwałami rady, osiągnięcie nadwyżki budżetowej, spadek zadłużenia, wykonanie szeregu inwestycji drogowych oraz dobrą współpracę powiatu z gminami.

Rada Powiatu w Pleszewie jednogłośnie - przy frekwencji 17 radnych - przegłosowała uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok. Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka złożył staroście gratulacje. 

absolutorium

Starosta Maciej Wasielewski podkreślił, że był to bardzo pracowity rok i trudny budżet, ale dzięki zgodzie w radzie i dobrej współpracy udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki. Podkreślił dobrą współpracę z gminami, co pozwoliło zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Powiat wraz z gminami uzyskał dotacje do wszystkich wnioskowanych inwestycji drogowych.

Starosta Wasielewski w kilku słowach podsumował dokonania minionego roku. - Powiat zawarł porozumienie ze spółką FAMOT Pleszew na realizację klasy patronackiej w Zespole Szkół Technicznych. Przedsiębiorstwo Teknia z Gminy Gołuchów zwróciło się z prośbą współpracy z Zespołem Szkół Usługowo-Gospodarczych celem pozyskania wykwalifikowanych pracowników. Podpisano również porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie a naszym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Szkoły Powiatu Pleszewskiego reprezentują coraz wyższy poziom nauczania i cieszą się dużym zainteresowaniem. Przewiduje się, że obecny rok będzie rekordowy pod względem naboru do szkół. Rodzice doceniają działania samorządu i coraz częściej posyłają dzieci do pleszewskich szkół. Ubiegły rok to wyzwanie dla Domu Pomocy Społecznej, w związku z połączeniem od 1 stycznia funkcjonowania DPS w Pleszewie i w Fabianowie. Obecnie DPS liczy 340 podopiecznych. Reorganizacja Domu pozwoliła na 1 mln zł oszczędności, które przeznaczono na polepszenie funkcjonowania jednostek. W roku 2017 trwały prace związane z przekazaniem prowadzenia Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie Ministerstwu Rolnictwa. Była to dobra decyzja Rady, tak jak przekształcenie pleszewskiego szpitala w spółkę. Pleszewskie Centrum Medyczne dobrze funkcjonuje, rozwija się i rozbudowuje o kolejne oddziały lekarskie. PCM leczy pacjentów także spoza powiatu pleszewskiego. W ubiegłym roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyróżnił działania Powiatowego Urzędu Pracy za rekordową aktywizację bezrobotnych.

Na koniec starosta złożył podziękowania. - Zeszłoroczne osiągnięcia nie byłby możliwe gdyby nie praca kierowników jednostek, naczelników starostwa oraz wszystkich pracowników. Dziękuję Radzie za współpracę, która nie układałaby się tak dobrze, gdyby nie wyrozumiałość i praca radnych. Podziękowania złożył także poprzedniemu wicestaroście Eugeniuszowi Małeckiemu, który zrezygnował z funkcji w trakcie roku. 

Zarząd Powiatu w Pleszewie V kadencji (2014 - 2018): Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski (przew.), Wicestarosta; Eugeniusz Małecki (pełnił funkcję do 22.XI.2017), nastepnie Urszula Balicka (od 22.XI.2017), radni Michał Kaczmarek, Zbigniew Serbiak i Radomir Zdunek.  

Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem