Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 13 listopada 2021 r.

    Członek Zarządu Powiatu w Pleszewie Radomir Zdunek reprezentował starostę pleszewskiego na obchodach Jubileuszu 60 lat działalności Koła Gospodyń...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

W obronie Kościelnej Wsi. Oficjalne stanowisko Rady Powiatu

gloskwWładze Miasta Kalisza wystąpiły z projektem poszerzenia swoich granic administracyjnych o kilkanaście okolicznych miejscowości. Przeciwko temu protestują sąsiednie gminy i powiaty. Powiat Pleszewski sprzeciwia się włączeniu do Kalisza sołectwa „Kościelna Wieś I” kosztem gminy Gołuchów. Oto oficjalne stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie, uchwalone na XXXII sesji w dn. 9 lutego 2018 roku...

 

S T A N O W I S K O
RADY POWIATU w PLESZEWIE
w sprawie:
planowanego poszerzenia granic administracyjnych Miasta Kalisz
o sołectwo Kościelna Wieś I


Rada Powiatu w Pleszewie stanowczo i konsekwentnie - podobnie, jak w 1999 i 2000 roku  -  sprzeciwia się planom władz Kalisza, zmierzającym do poszerzenia granic administracyjnych Miasta Kalisz kosztem o wybrane obszary sąsiednich gmin, w tym sołectwa Kościelna Wieś I kosztem gminy Gołuchów w Powiecie Pleszewskim.

Rada Powiatu w Pleszewie wyraża przekonanie, iż istniejący od lat podział administracyjny naszego regionu jest stabilny i funkcjonuje prawidłowo. Ugruntowana już pozycja i rozwój naszej samorządowej społeczności uzależniony jest w dużej mierze od integralności terytorialnej powiatu w jego obecnych granicach administracyjnych. Przejęcie części Kościelnej Wsi przez Kalisz oznaczałoby zachwianie równowagi organizacyjno-ekonomicznej gminy Gołuchów, spadek jej atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału demograficznego, a w konsekwencji osłabienie całego Powiatu Pleszewskiego. 

Uchwała Nr XLVIII/629/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zmierza do rozparcelowania terenów 6 gmin z 3 sąsiednich powiatów. Takie działania są szkodliwe, burzą utrwalony porządek administracyjno-terytorialny i tradycyjne więzi społeczne mieszkańców, naruszają ideę samorządności oraz zasady dobrego sąsiedztwa.

Wszystkie samorządy terytorialne posiadają strategie rozwoju, ale strategie te opierają o własne obszary i zasoby. Kalisz natomiast swoje plany rozwoju chce oprzeć o dorobek sąsiadów. Jest to droga na skróty. Za wszelką cenę - kosztem sąsiednich gmin - Kalisz zamierza osiągnąć prestiż, lepszą pozycję biznesową i potencjał ludnościowy. Nie godzi się traktować sąsiednich miejscowości jako zaplecza dla Kalisza, rezerwuaru terenów inwestycyjnych i zasobów ludzkich, a także potencjalnych źródeł podatkowych od mieszkańców i firm.

Stoimy na stanowisku, że jakiekolwiek zmiany granic administracyjnych powinny być efektem negocjacji i porozumień między samorządami.

Z przykrością stwierdzamy, że nieprzyjazne działania Kalisza wobec najbliższych sąsiadów podważają sens współpracy w ramach Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Mogą zniweczyć budowane od lat partnerstwo i zaufanie. Przypominamy, że Aglomeracja Kalisko - Ostrowska jest dobrowolnym stowarzyszeniem niezależnych samorządów i nie została powołana do realizacji wyłącznie polityki rozwojowej Kalisza, ale ma służyć zrównoważonemu rozwojowi wszystkich sygnatariuszy tego porozumienia. Protestujemy zatem przeciwko działaniom, zmierzającym do marginalizacji partnerów i narzucenia im swojej woli.

Rada Powiatu Pleszewskiego zajmuje negatywne stanowisko wobec prób cesji terytorialnych na rzecz Kalisza kosztem ościennych samorządów. Kategoryczne odrzucamy ten projekt. Uważamy, że Kalisz może być dobrze prosperującym miastem, ale jego potencjał i ranga nie mogą opierać się na krzywdzie i zawłaszczeniu dorobku innych gmin.

W związku z powyższym oczekujemy od Pana Prezydenta i Rady Miejskiej  Kalisza wycofania się z tego pomysłu. Nigdy go nie zaakceptujemy!

Reasumując: Powiat Pleszewski nie zgadza się na pomniejszenie swojego obszaru administracyjnego i przyłączenie sołectwa Kościelna Wieś I do Kalisza.

Mirosław Kuberka
/-/
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem