Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 14 kwietnia 2024 r.

    Starosta Pleszewski Maciej Wasielewskibył na oficjalnym otwarciu Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych „AGROMARSZ”...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Sesja Rady Powiatu online

herbXII sesja Rady Powiatu w Pleszewie odbędzie się 16 czerwca 2020 r. w zdalnym trybie obradowania. Sesja będzie prowadzona z sali sesyjnej starostwa, a jej przebieg będzie można obserwować na żywo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie / zakładka „Transmisja obrad rady”.

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 15 zzx ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Pleszewskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 9169 ze zm.) zwołuję - w zdalnym trybie obradowania - XII sesję Rady Powiatu w Pleszewie, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek), o godz. 16:00.

Sesja prowadzona będzie z sali sesyjnej nr 206 Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej www.powiatpleszewski.pl

 

Program obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dn. 21 lutego 2020 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2019.

6. Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2019 rok wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2019 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

8. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku oraz nt. zasobów pomocy społecznej.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

10. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy.

11.
Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok,

b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,

c) ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku,

d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,

e) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",

f) wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”,

g) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36,

h) zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy.

12. Wnioski i oświadczenia Radnych.

13. Zamknięcie obrad.

Marian Adamek
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem