WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Program XXX sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji

Porządek obrad
XXX sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji
22 listopada (środa) 2017 roku, o
godz. 15:00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
ul. Poznańska 79
(sala sesyjna nr 206)

I. Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 9 października 2017 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 Ustawy  o działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie na rok 2018”,

b) podwyższenia wysokości świadczeń  pieniężnych  dla rodzin zastępczych  zawodowych i rodzinnego domu dziecka,

c) powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,

d) przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Pleszewskiego i zwolnienia z pełnienia obowiązków.

6. Wybór Wicestarosty Pleszewskiego:

a) wniosek Starosty Pleszewskiego o wybór kandydata na  funkcję Wicestarosty  Pleszewskiego,

b) wybór Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie regulaminu głosowania wyboru na funkcję Wicestarosty Pleszewskiego,

d) przeprowadzenie tajnego głosowania,

e) informacja Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowania,

f) przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i oświadczenia Radnych.

III. Zamknięcie obrad.   

Mirosław Kuberka
/-/
Przewodniczący Rady Powiatu
w Pleszewie