WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Sesja budżetowa Rady Powiatu Pleszewskiego

Porządek obrad

XXXI sesji RADY POWIATU w PLESZEWIE V kadencji
 
28 grudnia 2017 roku / godz. 13:00

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79 (sala sesyjna nr 206)


I. Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 22 listopada  2017 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Informacja nt.  drogownictwa  oraz zimowego  utrzymania  dróg i ulic powiatowych.

4. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  w Powiecie Pleszewskim w roku 2016.                                                                                                              

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok,

b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,

c) przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego:

- przedstawienie projektu uchwały  wraz z uzasadnieniem,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy  finansowej Powiatu Pleszewskiego,

- dyskusja nad projektem uchwały,

 - głosowanie projektu uchwały;

d) uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok:

- przedstawienie projektu uchwały  wraz z uzasadnieniem,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu  Pleszewskiego na 2018 rok,

- odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu w Pleszewie o projekcie  budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2018 rok,

- dyskusja nad projektem uchwały,

- głosowanie projektu uchwały

e) udzielenia  pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu  w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji  dotyczącej  budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,

f) zmiany Uchwały Nr XXIII/185/17 Rady Powiatu z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2017 roku,

g) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu  Pleszewskiego w 2018 roku,

h) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz niektórych innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia  za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw,

i) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych  przez osoby prawne  niebędące jednostkami samorządu terytorialnego  oraz osoby fizyczne, a także trybu i  zakresu  kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania,

j) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem  i przechowywaniem pojazdów,

k) zatwierdzenia planu kontroli Komisji  Rewizyjnej na 2018 rok ,

l) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w  Pleszewie na 2018 rok,

ł) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2018 rok.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

III. Zamknięcie obrad.    

Mirosław Kuberka
/-/
Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie