WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Święto Powiatu Pleszewskiego 2018

W sobotę, 6 stycznia 2018 r. Powiat Pleszewski obchodził swoje święto. Minęło 99 lat od pamiętnego ogłoszenia niepodległości i ustanowienia polskiej administracji w Pleszewie po latach zaboru pruskiego w Święto Trzech Króli w 1919 roku. Obchody rocznicowe rozpoczęły się od mszy świętej w intencji samorządu powiatowego w kościele p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Nabożeństwo odprawił ks. kanonik Tadeusz Pietrzak. Przybyły poczty sztandarowe instytucji i organizacji społecznych. Delegacja Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu w Pleszewie złożyła dary ołtarza: mosiężny gong mszalny, kwiaty, kredę, kadzidło i mirę.

Po południu w kinie „Hel” odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Powiatu. Wśród gości honorowych byli: poseł, wiceminister rozwoju Andżelika Możdżanowska, poseł Jerzy Kozłowski, senator RP Andrzej Wojtyła, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Obecni byli burmistrzowie, wójtowie, radni, szefowie służb, prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, zaproszeni uczniowie z rodzicami, dziennikarze. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka. Akademię poprowadził rzecznik prasowy starostwa Tomasz Wojtala.       

Fot. R. Czajczyński

Starosta Maciej Wasielewski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Mówił o idei Święta Powiatu, osiągnięciach i inwestycjach 2017 roku, planach samorządu na 2018 rok. Podziękował za współpracę w minionym roku i złożył życzenia na 2018 rok.    

Historyk i etnograf Stanisław Małyszko wygłosił prelekcję nt. „Założenia dworskie i pałacowe w Powiecie Pleszewskim”.

***

Stypendia Starosty Pleszewskiego

Stypendia starosty odebrało 12 uczniów za wysokie średnie ocen oraz 5 za dodatkowe osiągnięcia.       

a) Kategoria „Najlepszy uczeń gimnazjum”

Joanna Rutkowska, Olga Jagielska i Filip Wawrzyniak z Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica w Pleszewie   

b) Kategoria „Najlepszy uczeń szkoły ogólnokształcącej”

Dagmara Bielerzewska
, Maciej Kempiński, Magdalena Staniszewska  z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie.


c) Kategoria „Najlepszy uczeń Technikum”     

Faustyna Suchodolska i Aleksandra Melka z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Klaudia Winiecka z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie


d) Kategoria „Najlepszy uczeń szkoły zawodowej”

Mateusz Walendowski, Patrycja Woźniak, Weronika Sołtysiak z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie 


e) Kategoria otwarta 

Marek Pruski
Pochodzi z Kowalewa. Uczy się w III klasie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Ma niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Aktywnie uczestniczy w życie szkoły, angażuje się w organizację przedstawień, apeli i akademii szkolnych. Jest członkiem kółek; sportowego, tanecznego, teatralnego oraz szkolnej sekcji olimpiad specjalnych. Reprezentuje Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie w międzyszkolnych konkursach sportowych i artystycznych. Brał udział w olimpiadach specjalnych regionu południowej Wielkopolski w konkurencjach gry w kule (bocce) i kręgle (bowling). W marcu 2017 roku wraz z drużyną zajął II miejsce w IX Międzyszkolnym Turnieju Kręglarskim Szkół i Placówek Specjalnych. Uczestniczył w przeglądach twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych. Wystąpił m.in. w pokazie krakowiaka na V Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Folklorystycznej pod hasłem „Zwyczaje, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce - czyli śladami Oskara Kolberga” w Poznaniu, a także w pokazie tańca współczesnego podczas Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pleszewie.    

Sandra Kurkowiak
Mieszka w Fabianowie, gm. Dobrzyca. Jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 otrzymała średnią ocen 5,0 oraz świadectwo z wyróżnieniem. Ceniona zawodniczka sportowa. Ma predyspozycje do konkurencji biegowych. Reprezentuje szkołę i Powiat Pleszewski na olimpiadach i zawodach sportowych. Zdobywa laury na zawodach szczebla rejonowego, okręgowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Jej największe osiągnięcia w sezonie sportowym 2016/2017:
• XIV miejsce w biegu na 400 m i VII miejsce w biegu na 400 m przez płotki na Mistrzostwach Polski w Toruniu
• VI miejsce w biegu na 400 m kobiet i III w biegu na 400 m przez płotki kobiet na Mistrzostwach Polski LZS w Pile
• XIV miejsce na Mistrzostwach Polski LZS w biegach przełajowych kobiet w  Żerkowie
• XIV miejsce na Mistrzostwach Polski LZS w biegu na 400 m przez płotki we Wrocławiu
• II miejsce w biegu na 400 m na XVIII Licealiadzie i III miejsce w tej samej konkurencji w Finale Wojewódzkim Licealiady w Poznaniu
• II miejsce Mistrzostw Wielkopolski U20 w biegu na 400 m w Poznaniu
• III miejsce Mistrzostw Wielkopolski LZS w biegach przełajowych w Solcu Wielkopolskim
   

Dominika Henglewicz
Jest absolwentką Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Wyróżnia się w nauce. Otrzymała oceny celujące z większości przedmiotów: z języka polskiego, religii, muzyki, plastyki, biologii, chemii, matematyki, informatyki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć technicznych. W roku szkolnym 2016/2017 Dominika Henglewicz reprezentowała szkołę w licznych konkursach rejonowych m.in. z Biologii i Języka Polskiego. Laureatka konkursu matematycznego. Dzięki sukcesowi była zwolniona z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego. Wyróżniona w konkursie Alfik Matematyczny. Wicemistrzyni Województwa Wielkopolskiego w szachach drużynowych.

Zofia Kubiak
Była uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica. W 2016 r. otrzymała Nagrodę Starosty Pleszewskiego w kategorii „Najlepszy uczeń gimnazjum” za wysoką średnią ocen 5,88. Cechuje się wyjątkowymi zdolnościami naukowymi. Otrzymała oceny celujące z większości przedmiotów: z języka rosyjskiego, religii, muzyki, plastyki, historii, WOS, geografii, biologii, chemii, matematyki, informatyki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych i zajęć technicznych. Odbyła podróż po Wielkiej Brytanii, połączoną z intensywną nauką języka angielskiego. Uzdolniona w zakresie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Reprezentowała szkole w wojewódzkim konkursie matematycznym. Jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii została zwolniona z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.      

Martyna Andersz
Mieszka w Lenartowicach. Uczy się w Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im Hipolita Cegielskiego w Pleszewie. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując wysoką średnią ocen 5,21, a z przedmiotów zawodowych 5,5. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach promujących szkołę i kształcenie zawodowe. Reprezentuje swoją szkołę i Powiat Pleszewski na olimpiadach i konkursach. Startowała  m.in. w:
• Olimpiadzie ZUS „ Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
• II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”,
• XXI Wielkopolskim Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową,
• Strażackim konkursie plastycznym pt. „25 lat Państwowej Straży Pożarnej -  Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
Uzyskała Certyfikat EUROPASS, potwierdzający europejski wymiar kwalifikacji zawodowych. Jest społeczniczką i aktywnym członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

   

Nagroda „Filar Kształcenia Zawodowego”

Nagrodę „Filar Kształcenia Zawodowego” otrzymał Olgierd Rusinek.      

Olgierd Rusinek - współwłaściciel firmy „Rusinek”, wieloletni Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie. Wyszkolił 52 uczniów w zawodzie piekarz, 26 w zawodzie cukiernik oraz 17 w zawodzie sprzedawca. Współpracuje w zakresie modyfikacji programów praktycznej nauki zawodu oraz wymagań egzaminacyjnych, dostosowując je do oczekiwań rynku pracy. Nadzoruje i koordynuje pracę komisji egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. Organizuje warsztaty dla uczniów, kursy oraz wycieczki edukacyjne, a także szkolenia, umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Skutecznie promuje w środowisku lokalnym kształcenie zawodowe i pracę w rzemiośle. Angażuje się w coroczne edycje Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie. Pan Olgierd Rusinek ma szczególne zasługi w działaniach na rzecz kształcenia zawodowego i dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy.

     

„Nagroda Honorowa Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica”

Brązową statuetkę Artura Szenica otrzymał Tomasz Vogt.

Tomasz Vogt - założyciel prywatnych instytucji kultury; Muzeum Piekarstwa w Pleszewie oraz Muzeum Tradycji Rzemiosła Pleszewskiego. Muzeum Piekarstwa mieści się w dawnej piekarni rodzinnej na rogu ul. Kraszewskiego i Tyniec, która funkcjonowała od 1913 roku. W 2005 roku produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych została przeniesiona do nowoczesnego zakładu w Kowalewie, a w dawnym zakładzie urządzono muzeum. Na ekspozycję składa się ponad 1000 eksponatów, wśród nich: piece, maszyny, urządzenia piekarnicze oraz sprzęt m.in.: mieszarki, ubijarki, drylownice, żarna, formy. Ponadto w zbiorach znajdują się dokumenty cechowe (najstarsze z nich pochodzą z 1784 roku), stare protokólarze Cechu Piekarskiego, statuty piekarskie, stemple oraz pamiątki rodziny Vogtów, która trudni się piekarstwem od ponad 170 lat. Placówka prowadzi działalność wystawową i edukacyjną, organizując lekcje muzealne oraz warsztaty z wypieku bułek, ciast domowych lub tradycyjnych Rogali Marcińskich. Goście muzeum mogą samodzielnie uformować ciasto do pieczenia, co jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci. Co ciekawe - w muzeum odbyły się także warsztaty domowego wyrobu masła, przygotowania pyrek z gziką, a nawet kiszenia kapusty. Wielkim marzeniem Pana Tomasza Vogta było stworzenie izby muzealnej ginących zawodów rzemieślniczych, takich jak kowal, szewc, garncarz, bednarz, rymarz i siodlarz. Po wielu latach starań w 2014 roku otworzył Muzeum Pamięci Rzemiosła Pleszewskiego, któremu przyświeca hasło „Kuźnia zawodów - ocalić od zapomnienia”. Muzeum mieści się w dawnej kuźni na rogu ul. Podgórnej i Krótkiej w Pleszewie, wybudowanej w 1915 roku. W muzeum można zobaczyć zrekonstruowane stanowiska pracy, narzędzia, zdjęcia i dokumenty związane z rzemiosłem, wykonywanym dawniej na Ziemi Pleszewskiej, a wpisanym w wielkopolską tradycję i historię.

***     

Gala zakończyła się wspaniałym koncertem noworocznym w wykonaniu chóru „GołBREAK” z Gołuchowa pod kierownictwem Joanny Gogulskiej. Wystep poprowadził impresario Witold Pelka.

Opr. T.Wojtala