Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 17 maja 2022 r.

    Wicestarosta Damian Szwedziak wziął udział w kampanii promującej transplantologie pod hasłem „DRUGIE ŻYCIE”. Akcja  odbyła się w kinie „Hel”, a zorganizowali...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
I piętro, pok. 112
godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych :

1. odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, jeśli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy ( właściwy jest starosta miejsca zamieszkania znalazcy lub miejsca znalezienia rzeczy ),

2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,

3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych.

Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartości nie przekracza
100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Przypadki szczególne :

Znalazca rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz w najbliższej jednostce Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje najbliższą jednostkę Policji.

Znalazca rzeczy, który znalazł ją w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia, albo środka transportu publicznego. Zarządca przekazuje rzecz właściwemu staroście po upływie trzech dni od dnia otrzymania rzeczy, a w przypadku rzeczy wymagających pozwolenia, dowodu osobistego lub paszportu najbliższej jednostce Policji. Jeżeli przekazanie rzeczy przez zarządcę wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje najbliższą jednostkę Policji.

Koszty :

Koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru. Rzecz osobie uprawnionej wydaje się dopiero po uiszczeniu przez nią kosztów.

Wydanie rzeczy osobie uprawnionej :

1. po uiszczeniu kosztów przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy,

2. wydanie rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia może nastąpić dopiero po przedłożeniu ważnego pozwolenia.

Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania g, a w razie niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił zadość swoim obowiązkom; znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zmianami ),

2. ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. , poz. 397),

3. ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zmianami),

4. zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M. P. Nr 65, poz. 312).

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem