Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 27 maja 2024 r.

  Na zaproszenie Senatora Koalicji Obywatelskiej Janusza Pęcherza, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski - wraz z delegacją samorządowców z Pleszewa,...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Polityka prywatności i warunki użytkowania serwisu

Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie stworzony został w celu promocji i informacji regionalnej Powiatu Pleszewskiego, oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Serwis spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.).

Minimalne wymagania umożliwiające pełne korzystanie z serwisu.

 • System operacyjny umożliwiający wyświetlanie stron internetowych w trybie graficznym.
 • Przeglądarka internetowa z wbudowaną obsługą javascript , oraz obsługująca kaskadowe arkusze styli w wersji minimalnej CSS 3.x
 • Wyłączone wszystkie dodatki blokujące reklamy (serwis nie posiada systemu reklam zewnętrznych) w tym inne witryny i adresy IP.
 • Minimalna rozdzielczość monitora 1200x750 pikseli dla urządzeń stacjonarnych i 450 pikseli szerokości dla urządzeń mobilnych.
 • Zaleca się używanie przeglądarki internetowej obsługującej HTML5.

Twoja prywatność

Starostwo Powiatowe w Pleszewie dokłada wszelkich starań, aby informacje jakimi dysponuje, były chronione zgodnie z prawem polskim i wspólnotowym. Starostwo przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie powiatpleszewski.pl, oraz domenach i subdomenach posiadanych i obsługiwanych przez Starostwo. Gromadzone, w dziennikach logów serwera dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej – Statystyki odwiedzin serwisu. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających serwisy Starostwa. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, za wyjątkiem danych dotyczących statystyki odwiedzin, które gromadzone są i przetwarzane przez naszego obecnego ISP, firmę Jaronet&WebVision PIX New Technologies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu i usług pokrewnych. Dane te objęte są klauzulą poufności i nie są przekazywane i przetwarzane w celach marketingowych. Wyjątek od tej reguły stanowią dane pozyskane z chwilą uzyskania podejrzenia o działania niezgodne z obowiązującym prawem. Dane te pozyskane są w sposób automatyczny i mają na celu zapobieżenie skutkom dostępu do zasobów nie przeznaczonych dla ogółu internautów.

Odnośniki do innych stron

Serwis Starostwa Powiatowego w Pleszewie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na polecanych stronach. Namawiamy, by po przejściu na te strony, zapoznać się z polityka prywatności tam opublikowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisów WWW będących w posiadaniu Powiatu Pleszewskiego.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, kraj i region z jakiego nawiązujesz połączenie.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki oraz sesji (wizyty). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika personalnie.

W jaki sposób będą przetwarzane dane nadesłane w sposób celowy do Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Klauzula informacyjna
Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) zwany dalej jako "RODO" informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy
  ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52.
 2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
  z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
  • realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności bez powiadamiania, poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Warunki użytkowania serwisu

Wszelkie dane i informacje zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Starostwa Powiatowego w Pleszewie lub/i autorów udostępniających te informacje.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Starostwo Powiatowe w Pleszewie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji przyrodniczych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
 • tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w serwisie powiatpleszewski.pl lub serwisach przynależnych.

Działalność zabroniona

Zabrania się:

 • każdego czynu, który stanowi naruszenie poufności (włączając przesyłanie danych osobowych osób bez ich zgody) lub innych praw jednostki;
 • używania tych stron w celu zniesławienia lub pomówienia Starostwa Powiatowego w Pleszewie, jego pracowników lub innych osób;
 • przesyłania plików zawierających wirusy i innych programów mogących uszkodzić własność Starostwa lub własność innych osób;
 • przesyłania do serwisu materiałów oszczerczych, rasistowskich, obscenicznych, pornograficznych lub innych zabronionych prawem.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie nie wyraża zgody na otrzymywanie materiałów niezamówionych, również w przypadku, gdy charakter tych materiałów odpowiada profilowi działalności spółki. Osoby, firmy lub instytucje dokonujące takich czynów będą bezwzględnie blokowane na naszych serwerach internetowych.

Ostatnia zmiana: 25 maja 2018 r.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem