Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 13 grudnia 2018 r. 

  W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowę o przyznaniu dotacji 1.000.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat Ammerland Powiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Polityka prywatności i warunki użytkowania serwisu

Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie stworzony został w celu promocji i informacji regionalnej Powiatu Pleszewskiego, oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Serwis spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.).

Minimalne wymagania umożliwiające pełne korzystanie z serwisu.

 • System operacyjny umożliwiający wyświetlanie stron internetowych w trybie graficznym.
 • Przeglądarka internetowa z wbudowaną obsługą javascript , oraz obsługująca kaskadowe arkusze styli w wersji minimalnej CSS 3.x
 • Wyłączone wszystkie dodatki blokujące reklamy (serwis nie posiada systemu reklam zewnętrznych) w tym inne witryny i adresy IP.
 • Minimalna rozdzielczość monitora 1200x750 pikseli dla urządzeń stacjonarnych i 450 pikseli szerokości dla urządzeń mobilnych.
 • Zaleca się używanie przeglądarki internetowej obsługującej HTML5.

Twoja prywatność

Starostwo Powiatowe w Pleszewie dokłada wszelkich starań, aby informacje jakimi dysponuje, były chronione zgodnie z prawem polskim i wspólnotowym. Starostwo przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie powiatpleszewski.pl, oraz domenach i subdomenach posiadanych i obsługiwanych przez Starostwo. Gromadzone, w dziennikach logów serwera dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej – Statystyki odwiedzin serwisu. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających serwisy Starostwa. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, za wyjątkiem danych dotyczących statystyki odwiedzin, które gromadzone są i przetwarzane przez naszego obecnego ISP, firmę Jaronet&WebVision PIX New Technologies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu i usług pokrewnych. Dane te objęte są klauzulą poufności i nie są przekazywane i przetwarzane w celach marketingowych. Wyjątek od tej reguły stanowią dane pozyskane z chwilą uzyskania podejrzenia o działania niezgodne z obowiązującym prawem. Dane te pozyskane są w sposób automatyczny i mają na celu zapobieżenie skutkom dostępu do zasobów nie przeznaczonych dla ogółu internautów.

Odnośniki do innych stron

Serwis Starostwa Powiatowego w Pleszewie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na polecanych stronach. Namawiamy, by po przejściu na te strony, zapoznać się z polityka prywatności tam opublikowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisów WWW będących w posiadaniu Powiatu Pleszewskiego.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, kraj i region z jakiego nawiązujesz połączenie.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki oraz sesji (wizyty). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika personalnie.

W jaki sposób będą przetwarzane dane nadesłane w sposób celowy do Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Pleszewie

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52.
 2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl
 3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:
 • zadań własnych o charakterze ponad gminnym;
 • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Pleszewski;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Pleszewie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności bez powiadamiania, poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Warunki użytkowania serwisu

Wszelkie dane i informacje zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Starostwa Powiatowego w Pleszewie lub/i autorów udostępniających te informacje.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Starostwo Powiatowe w Pleszewie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji przyrodniczych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
 • tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w serwisie powiatpleszewski.pl lub serwisach przynależnych.

Działalność zabroniona

Zabrania się:

 • każdego czynu, który stanowi naruszenie poufności (włączając przesyłanie danych osobowych osób bez ich zgody) lub innych praw jednostki;
 • używania tych stron w celu zniesławienia lub pomówienia Starostwa Powiatowego w Pleszewie, jego pracowników lub innych osób;
 • przesyłania plików zawierających wirusy i innych programów mogących uszkodzić własność Starostwa lub własność innych osób;
 • przesyłania do serwisu materiałów oszczerczych, rasistowskich, obscenicznych, pornograficznych lub innych zabronionych prawem.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie nie wyraża zgody na otrzymywanie materiałów niezamówionych, również w przypadku, gdy charakter tych materiałów odpowiada profilowi działalności spółki. Osoby, firmy lub instytucje dokonujące takich czynów będą bezwzględnie blokowane na naszych serwerach internetowych.

Ostatnia zmiana: 25 maja 2018 r.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem