Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 15 czerwca 2024 r.

  Wicestarosta Pleszewski Marek Zdunek i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka uczestniczyli w Gali Jubileuszowej 105-lecia...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Podpisanie umowy partnerskiej
o wspólnej realizacji projektu

umowafnPowiat Pleszewski pozyskał grant z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 93.540 EURO na wdrożenie nowatorskiego projektu edukacyjnego w latach 2022 - 2023 pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. To wspólne przedsięwzięcie Powiatu Pleszewskiego oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza.

hh81 grudnia 2021 r. porozumienie partnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisali: Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Damian Szwedziak, Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala oraz dyrektor CWRKDiZ Magdalena Sekura-Nowicka w obecności dyrektor ZST Izabeli Mikstackiej-Mikuły.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie w zawodach technicznych poprzez nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania pod kątem specyfiki rynku pracy. Chodzi o to, aby przygotować odpowiednie kadry techniczne dla rozwijających się lokalnych firm, a absolwentom technikum zapewnić w przyszłości dobre i stabilne miejsca zatrudnienia.

 grafika 03iii

Projekt edukacyjny został opracowany w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Sumę 93.540 EURO przyznała nam Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach „Programu Edukacja", a środki pochodzą z Mechanizmu Finansowego EOG Europejskiego Obszaru Gospodarczego (granty rządów Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Projekt będzie realizowany w ZST w latach 2022-23. Umożliwi wdrożenie innowacyjnego kształcenia dualnego, odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy (w tym na nauczanie zdalne/hybrydowe). Innowacją będzie tworzenie programów nauczania w oparciu o ścisłą współpracę z pracodawcami i uczniami z terenu powiatu. Pogłębiona analiza potrzeb miejscowych pracodawców oraz poznanie preferencji zawodowych grupy uczniów posłuży do opracowania raportu. Będzie to punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania z uwzględnieniem dodatkowych zajęć, dedykowanych konkretnym pracodawcom oraz przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych.

Grupą docelową projektu będzie grupa 60 uczniów ZST w Pleszewie, kształcących się w zawodach: ● technik mechatronik ● technik pojazdów samochodowych.

Uczniowie zyskają dodatkowa wiedzę i nowe kompetencje zawodowe, a pracodawcy mogą liczyć na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

***

Konferencja otwierająca!
Ruszył projekt norweski w pleszewskim technikum

konfeeogzstUczestnicy konferencji oświatowej ogłosili rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. To wspólne przedsięwzięcie Powiatu Pleszewskiego i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza.


belkaeog

Konferencję inauguracyjną otworzył Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak - Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie poprzez pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami i aktualizację programów nauczania pod kątem specyfiki i potrzeb lokalnego rynku pracy. Zależy nam na tym, aby przygotować odpowiednie kadry techniczne dla rozwijających się miejscowych firm, a absolwentom technikum zapewnić w przyszłości dobre i stabilne zatrudnienie - powiedział wicestarosta.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele zawodów, przedstawiciele przemysłu, przedsiębiorcy pleszewskiej branży kotlarskiej i samochodowej.

Moderatorem konferencji był naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk.

Wystąpienia na temat roli kształcenia zawodowego miały: Paulina Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

- Odczarowaliśmy już szkolnictwo zawodowe, choć ten proces cały czas jeszcze trwa. Zmieniamy to bardzo skutecznie. Pleszew jest przykładem dla całej Wielkopolski, że potrafimy współpracować i widzimy, jakie są potrzeby edukacyjne i potrzeby lokalnych firm. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza jaskółka, która uczyni wiosnę i z tej okazji w głównej mierze skorzystają lokalni uczniowie, którzy będą się tutaj rozwijać, pracować i mieszkać - podkreślała wicemarszałek Paulina Stochniałek.

W roli prelegentów wystąpili:

 • Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu Magdalena Sekura-Nowicka przedstawiła szczegółowo założenia projektu norweskiego w pleszewskim technikum,
 • Dyrektor ZST Izabela Mikstacka-Mikuła mówiła o perspektywach dla szkoły i uczniów w związku z wdrożeniem projektu,
 • Prezes FAMOT Pleszew Mariusz Derbich scharakteryzował swoją spółkę, mówił o jej planach rozwojowych i potrzebach kadrowych oraz bliskiej współpracy z samorządem powiatowym i szkołami zawodowymi.

Projekt norweski będzie realizowany w ZST w latach 2022-23. Grupą docelową projektu będzie grupa 60 uczniów ZST w Pleszewie, kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Uczniowie zyskają dodatkową wiedzę i nowe kompetencje zawodowe, a pracodawcy będą mogli liczyć na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

 

***

Po dwóch dniach dyskusji.
Projekt norweski w pleszewskim technikum

pkatafnaZa nami prezentacje, dyskusje, wnioski oraz podsumowanie wstępnych wyników badań ankietowych dotyczących potrzeb miejscowych pracodawców i uczniów w zawodach technicznych; mechatronika i mechanika pojazdów samochodowych. W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie odbyły się spotkania przedsiębiorców i nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu EOG. Celem jest dostosowanie oferty kształcenia technikum do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

W  dwudniowej konferencji  - 16 i 17 maja br. - w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie w  ramach realizowanego Projektu Norweskiego uczestniczyli przedstawiciele starostwa, zainteresowani przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele zawodów technicznych. Analizycy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza zaprezentowali wstępne wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pleszewskich przedsiębiorców na temat oczekiwań wobec potencjalnych pracowników oraz opinie uczniów na temat kształcenia zawodowego i planowanej kariery zawodowej. 

Powiat Pleszewski we współpracy z CWRKDiZ w Kaliszu realizuje obecnie projekt pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, współfinansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

belkaeog

***

Narady ekspertów metodyki nauczania
i nauczycieli zawodów 

 ckalisz22

Za nami narady zespołu ekspertów metodycznych i nauczycieli zawodu w ramach projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. Dwudniowa konferencja robocza odbyła się w dn 7-8 lipca 2022 r. tym razem w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

W pracach projektowych biorą udział metodycy, nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, analitycy CWRKDiZ oraz eksperci z Instytut Badań Edukacyjnych.

W spotkaniach uczestniczyli także: w roli gospodarza dyrektor CWRKDiZ Magdalena Sekura-Nowicka, z ramienia organu prowdzącego Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak, naczelnik wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk oraz dyrektor ZST Izabela Mikstacka-Mikuła.

Pierwszego dnia przedstawiono rekomendacje do aktualizacji programu nauczania na kierunku technik mechanik pojazdów samochodowych. Była ożywiona dyskusja, wymiana doświadczeń, propozycje i wnioski. Drugi dzień poświęcono na omówienia propozycji zmian do programu nauczania w zawodzie technik mechatronik.

 

 ***

Raport
z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców i uczniów 

rapor fn zst 2022

Od lutego 2022 roku pracowaliśmy nad👉 Raportem z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Opracowanie zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.

Raport do pobrania 

* * *

Mechatronicy
z wizytą w fabryce FAMOT

moriGrupa uczniów klasy mechatronicznej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie pod opieką nauczyciela zawodu Roberta Karczewskiego odwiedziła fabrykę obrabiarek FAMOT Pleszew, należącą do koncerny DMG MORI Polska. Uczniowie zapoznali się z profilem działalności produkcyjnej. Mieli okazję zapoznać się z pracą operatora uniwersalnego centrum frezarskiego CMX 50 U.

Pleszewskie technikum i FAMOT widzą korzyści, płynące z nawiązania bliskiej współpracy. W przyszłości uczniowie mają szanse znaleźć w fabryce stałe zatrudnienie, a firma może liczyć na pozyskanie przyuczonych pracowników.

FAMOT Pleszew jest największym producentem obrabiarek w Polsce i Europie Środkowej. Produkuje centra tokarskie CLX, pionowe centra frezarskie serii CMX V i M1 oraz uniwersalne centra 5-osiowych CMX U. Rocznie wytwarza do 2000 obrabiarek do metalu. Ich odbiorcami są klienci z ponad 50 krajów na całym świecie. FAMOT to także ważny dostawca komponentów do innych fabryk grupy DMG MORI. Zakład szczyci się automatyzacją i cyfryzacją procesu produkcji. Dzięki hali obróbczej XXL może obrabiać komponenty o masie do nawet 40 ton.

Wizyta uczniów w FAMOCIE jest efektem zacieśniania współpracy pleszewskiego technikum z pracodawcami i lokalnym przemysłem w ramach projektu pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. Projekt realizowany jest przez Powiat Pleszewski we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza. 

 

 
* * *

Wycieczka do warsztatu samochodowego

tech sam

Klasa I Technikum Samochodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, spełniając założenia zaktualizowanego programu nauczania dla technika  mechanika pojazdów samochodowych, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Mechaniki Pojazdowej Waldemara Sobczaka

Uczniowie zapoznali się z zakresem działalności warsztatu samochodowego. Mieli okazję poznać wyposażenie warsztatu oraz organizację pracy mechaników - od momentu przyjęcia od klienta samochodu, poprzez naprawdę, aż do wydania sprawnego samochodu. Wycieczkę zorganizował nauczyciel przedmiotów zawodowych Ireneusz Trzeciak.

 

 ***

Jak kształcić przyszłych techników?
Nowe programy nauczania gotowe!

W ramach projektu EOG zostały opracowane zaktualizowane programy nauczania zawodów technik mechatroniktechnik pojazdów samochodowych na potrzeby kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. Od 1 września 2022 r. uczniowie klas pierwszych w obu zawodach zdobywają kwalifikacje na podstawie zmodyfikowanych programów.

To był główny cel projektu! Nowe programy powstały w oparciu o „Raport z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców i uczniów”. Rozpoznanie potrzeb kadrowych firm z regionu i ustalenie preferencji uczniów co do ich własnej ścieżki zawodowej było punktem wyjścia do prac nad modyfikacją programów nauczania na obu kierunkach - technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych.

Aktualizację programu kształcenia przyszłych mechatroników opracował zespół ekspertów w składzie: nauczyciele zawodów mechanicznych mgr Robert Karczewski i mgr Krystyna Mastalerek z ZST oraz specjalista przemysłu obrabiarkowego Rafał Kwiatkowski z fabryki FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

okladkamtron

Dokument do pobrania
„Zaktualizowany program nauczania dla zawodu technik mechatronik”

Autorami nowego programu dla techników pojazdów samochodowych są nauczyciele ZST i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie; mgr inż. Ireneusz Trzeciak, mgr Artur Kowalski i mgr Radosław Niemczewski.

 okladkamech

Dokument do pobrania
„Zaktualizowany program nauczania technik pojazdów samochodowych”

Projekt pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” jest realizowany wspólnie przez Powiat Pleszewski i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza.

belkaeog

*** 

Projekt EOG to dobry kierunek!

czolko

„Kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim 2023” - to temat konferencji edukacyjno-samorządowej połączonych Rady Powiatu w Pleszewie i Rady Miejskiej w Pleszewie, która odbyła się 23 lutego 2023r. w sali Zajezdni Kultury w Pleszewie.

Pytanie brzmi, jak przekonać absolwentów „podstawówek”, aby wybrali naukę w szkole zawodowej w Pleszewie? W konferencji uczestniczyli samorządowcy, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rzemieślnicy, pracodawcy, przedstawiciele Pleszewskiej Izby Gospodarczej i Powiatowego Urzędu Pracy oraz dziennikarze.

Radni i goście rozmawiali na temat specyfiki i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w Pleszewie w kontekście aspiracji zawodowej młodzieży, a jednocześnie potrzeb miejscowego przemysłu, firm, usług i handlu. Gospodarzem konferencji był Burmistrz MiG Pleszew Arkadiusz Ptak, a głównym prelegentem Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak.

Przykładem odpowiedzi szkolnictwa zawodowego na potrzeby lokalnej gospodarki jest projekt wdrożony przez Powiat Pleszewski, finansowany przez EOG pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”.

Projekt został szeroko przedstawiony przez wicestarostę Damiana Szwedziaka.

slajd fundusz norweski maly

Od roku szkolnego 2022-2023 w pleszewskim technikum uczniowie klas I. w zawodach „Technik mechatronik” i „Technik mechanik pojazdów samochodowych” uczą się według nowych zaktualizowanych programów nauczania, opracowanych na podstawie diagnozy, uwzględniającej zarówno rosnące potrzeby kadrowe pracodawców jak i preferencje zawodowe młodzieży.

 


***

Zwiedzanie
fabryk VOLKSWAGENA

vwczolp

Po feriach zimowych uczniowie Technikum Samochodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie pojechali na wycieczkę przedmiotową do zakładów VOLKSWAGEN AUTO GROUP (VAG) we Wrześni i Poznaniu.

Uczniowie ZST najpierw zwiedzili zakład montażu Volkswagen Crafter we Wrześni, a tydzień później fabrykę VW w Poznaniu. Zarówno w jednym, jak i drugim zakładzie młodzież obserwowałą proces technologiczny produkcji pojazdów samochodowych na nowoczesnej linii montażowej, poznała organizację pracy oraz logistykę dostarczania części i podzespołów na stanowiska montażowe.

Zakład we Wrześni należy do najmłodszych i najnowocześniejszych w Europie. Rozpoczął produkcję pod koniec 2016 roku po niespełna 23 miesiącach budowy. Obecnie linię montażową opuszcza około 420 pojazdów Volkswagen Crafter oraz MAN każdej doby. Natomiast zakład w Poznaniu uruchomiony zostały niemal 30 lat temu i obecnie zajmuje się produkują modeli samochodów VW Caddy i Transporter.

Wycieczkę do fabryk przemysłu motoryzacyjnego zorganizował nauczyciel przedmiotów samochodowych z ZST Ireneusz Trzeciak z pomocą nauczyciela wf-u Roberta Ratajczaka.

 

***

Sukces FESTIWALU RZEMIOSŁA 2023

Po 4 latach przerwy w Pleszewie odbył się WIELKOPOLSKI FESTIWAL RZEMIOSŁA 2023®. Celem Festiwalu jest promocja szkolnictwa zawodowego i rynku pracy, rozwój lokalnego rzemiosła i przedsiębiorczości.


Pleszewski Festiwal Rzemieślniczy odbył się po raz siódmy na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonali: Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie Iwona Kałużna, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie Sławomir Pisarski oraz Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu Magdalena Sekura-Nowicka. Wśród gości oficjalnych byli: Starosta Jarociński Lidia Czechak i Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Związku Rzemiosła Polskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Akademii Kaliskiej, cechów rzemieślniczych z Kalisza, Jarocina, Sycowa, Środy Wlkp., Ostrowa Wlkp. i Wieruszowa, radni i dyrektorzy szkół.

fastiwal1

Organizatorzy zachęcali młodych ludzi do wyboru ciekawego zawodu i przyszłej pracy w rzemiośle, usługach, handlu, produkcji lub przemyśle. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska różne zawody, pracę rzemieślników i specjalistów. Osobiście wykonywali czynności zawodowe np. na stanowisku zawodów budowlanych układali przyłącza kanalizacyjne według schematu, u malarza malowali ściankę gipsowo-kartonową, u stolarza wbijali gwoździe, u fryzjerki wyplatali warkocze, nawijali wałki i robili kitki, u elektronika lutowali płytki z układami elektronicznymi, u dekarza przybijali papę, a u garncarza wykonywali wazoniki i kubki z gliny.

budowl kopia

Gospodarze Festiwalu przygotowali ponad 40 stoisk rzemieślniczych, branżowych i firmowych. Wśród prezentowanych zawodów były: elektronik, stolarz, tapicer, kotlarz, piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, mechanik samochodowy, murarz, malarz, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających. Ciekawostką były stanowiska zawodów rzadkich i ginących: garncarza, wikliniarza-plecionkarza, rękodzieło z papieru. Swoje punkty promocyjne otworzyły m.in. Cech Rzemiosła z Pleszewa, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Technikum Leśne z Milicza, Klub Młodego Odkrywcy, Fabryka Obrabiarek FAMOT, Przedsiębiorstwo Komunalne z Pleszewa, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Pleszew, Młodzieżowe Centrum Kariery, WOPR Gołuchów.

Grupy szkolne wystartowały w „ZAWODOWEJ GRZE FESTIWALOWEJ”, polegającej na zwiedzaniu targów i zaliczeniu zadań praktycznych w jak najkrótszym czasie.

Ogłoszono wyniki POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci i uczniów szkół podstawowych pt. „ZAWODOWCY”.

fast kon

Ważnym punktem Festiwalu była konferencja naukowo-edukacyjna w pobliskim Kinie „Hel” na temat „Pokolenia Z” - a więc dzisiejszych dwudziestolatków i kilkunastolatków, którzy dorastali w świecie cyfrowym i wkraczają właśnie na rynek pracy. W konferencji uczestniczyli samorządowcy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, dyrektorzy szkół zawodowych, eksperci metodyczni, nauczyciele zawodu i specjaliści rynku pracy. Konferencję otworzyła Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu Magdalena Sekura-Nowicka.

Wicedyrektor CWRKDiZ Damian Michalak zaprezentował zagadnienie „Pokolenie Z - wartości i oczekiwania”. Swoje wystąpienie oparł na wynikach „Raportu z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców i uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie”. Dokument jest wynikiem projektu edukacyjnego pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przez rządy państw Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Efektem projektu jest wprowadzenie zmian w programach nauczania zawodów technicznych w pleszewskim technikum; technika-mechatronika i technika pojazdów samochodowych.

Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu Tomasz Gałęzka wygłosił wykład na temat „Pokolenie Z na rynku pracy - perspektywa przedsiębiorców”. Osoby z pokolenia Z cechuje: łatwość zmiany pracy, silna potrzeba zmieniania świata, chęć założenia własnego biznesu. Normą dla nich jest korzystanie z nowoczesnych technologii i automatyzowanie działań. Młodzi ludzie najlepiej odnajdują się na stanowiskach w branży IT, biotechnologii, w komputerowej branży artystycznej, stanowiskach związanych z tworzeniem grafiki i animacji komputerowych, gier i stron www.

VII WIELKOPOLSKI FESTIWAL RZEMIOSŁA w Pleszewie® okazał się dużym sukcesem organizacyjnym, frekwencyjnym i promocyjnym.

Organizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie
 • Urząd Miasta i Gminy Pleszew
 • Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie
 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
 • Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

 

 

***

Projekt osiągnął swój cel. Czas na podsumowanie...

naczoloKończymy projekt edukacyjny pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. Podczas konferencji końcowej podsumowano 1,5 roku realizacji projektu, jego przebieg, problemy, oceniono rezultaty i perspektywy. Projekt był możliwy dzięki pozyskaniu grantu z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (rządy Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

***

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 28 września 2023r. w Instytucie - Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Otwarcia konferencji dokonała dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu Magdalena Sekura-Nowicka, a poprowadził ją wicedyrektor Damian Michalak.

Celem projektu EOG była aktualizacja programów nauczania zawodów technicznych w pleszewskim technikum - technika mechatronika i technika pojazdów samochodowych - na podstawie szczegółowych analiz oczekiwań uczniów i potrzeb kadrowych pracodawców.

konf2

Głos zabrał Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski. - W ostatnich latach w modernizację naszego technikum „Na Zielonej” zainwestowaliśmy około 15 mln zł. Mówię tutaj o kompleksowych remontach szkoły, termomodernizacji obiektów, zagospodarowaniu terenu, zakupie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Ale ważne są też projekty miękkie w technikum, dzięki którym możemy poprawiać poziom nauczania zawodowego i odpowiadać na zmiany w lokalnym rynku pracy i w gospodarce.

konf3

Swoje doświadczenia, zaproponowane zmiany i rozwiązania omówili twórcy zaktualizowanego programu nauczania dla techników mechatroników; nauczyciel zawodów mechanicznych z ZST mgr Robert Karczewski oraz specjalista ds. zasobów ludzkich z fabryki obrabiarek FAMOT Pleszew mgr inż. Rafał Kwiatkowski (trzecim współautorem była mgr Krystyna Mastalerek z ZST). - Mieliśmy ogromne problemy z pozyskaniem pracowników; wykwalifikowanych operatorów obrabiarek, mechaników i elektryków - tłumaczy Robert Kwiatkowski z Famotu. - Nabór od lat nam spadał. Powołaliśmy w firmie komórkę ds. szkoleń i utworzyliśmy FAMOT Academy. Postawiliśmy na współpracę z technikum w Pleszewie i szkołą branżową. Mamy klasy patronackie. (…)Musimy inwestować, rozwijać się, wdrażać programy rozwojowe. Zachęcam młodzież, aby rozwijała się technicznie i uczyła się języków. Żebyście też swój zawód wybierali świadomie. Oceniamy kandydatów pod kątem wiedzy technicznej, znajomości technologii i języków, umiejętności pracy w zespole…

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie zakupiło pionowe centrum obróbkowe (frezarka CNC) w DMG MORI Polska Sp. z o.o., specjalnie do nauki zawodu operatora maszyn CNC.

Program dla techników pojazdów samochodowych przybliżyli jego autorzy; nauczyciele ZST i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie mgr inż. Ireneusz Trzeciak i mgr Artur Kowalski (trzecim współautorem był mgr Radosław Niemczewski). - Cel był jeden; więcej praktyki, a mnie teorii - podkreślił Ireneusz Trzeciak. - Zwiększyliśmyliczbę godzin nauki praktycznej w warsztatach mechaniki pojazdowej. Mieliśmy dylemat, czy np. czytanie rysunku technicznego ująć w teorii na lekcjach czy od razu uczyć praktycznie?.

O ile praktyki dla mechatroników odbywają się w dużych firmach, takich jak FAMOT czy BRAGER, to praktyki z obsługi i serwisowania samochodów odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie (pracownia i stacja diagnostyczna), a przede wszystkim w wielu małych warsztatach samochodowych na terenie powiatu. Ponieważ przybywa samochodów elektrycznych, w najbliższej przyszłości należy podjąć naukę specjalistów / techników d.s. elektromobilności.

Dzięki projektowi EOG wzrosło zainteresowanie nauką w obu tych zawodach. Jak podkreśliła dyrektor ZST Pleszew Izabela Mikstacka-Mikuła, w tym roku szkoła pozyskała kandydatów do prawie dwóch pełnych klas pierwszych technika mechatronika i technika samochodowego. - Jest większe zainteresowanie ze strony młodzieży. - potwierdza to naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk. - Wzrósł nam nabór do technikum. Otworzyliśmy się na pracodawców. Firmy bardziej angażują się w życie szkoły. Szkoła ściśle współpracuje z miejscowymi firmami FAMOT, BRAGER, SPOMASZ (mechatronicy), MIRIT Software House (programiści, informatycy), a także Akademią Kaliską (logistyk) i Bankiem Spółdzielczym (księgowy, sprzedawca).

konf4

Odbył się panel dyskusyjny w formacie Q&A (questions and answers / pytania i odpowiedzi) z udziałem gospodarzy konferencji, autorów programów oraz przedstawicieli organu prowadzącego. - Powiat Pleszewski jest ewenementem w skali kraju jeśli chodzi o kształcenie zawodowe - twierdzi naczelnik Sławomir Sobczyk. - Wskaźniki są takie: aż 75% naszych uczniów - i to jest sporo - uczy się w szkołach zawodowych (50% w technikum, 25% w szkole branżowej), a niespełna 25% chodzi do liceum. Nawet MEN się dziwi, jak nam się udaje utrzymać taki parytet, że większość jednak chce się wyuczyć zawodu. Myślimy o badaniach uczniów pod kątem indywidualnych predyspozycji zawodowych. Tego nikt w Polsce nie robi. Wielu młodych ludzi uczy się w szkole, która go mało interesuje, bo źle wybrali. Pomylili się z powołaniem. Wypuszczamy absolwenta, który nie będzie pracował w swoim zawodzie. A więc nie ma efektu. Mamy niepotrzebne koszty nauczania, a na rynku pracy będzie brakować nam wykwalifikowanego pracownika.

Temat „Projekt w opinii młodzieży” zaprezentowano w formie filmu, nagranego przez uczniów technikum.

Wystąpienie dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej z Politechniki Poznańskiej było poświęcone charakterystyce generacji Z w życiu i pracy.

Doradca zawodowy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie Monika Józefowska przygotowała ciekawy wykład o przewrotnym tytule „Uczeń, nie parobek”. Podzieliła się swoimi doświadczeniami z tworzenia grupy szkoleniowej w zawodach stolarz meblowy i tapicer na potrzeby klastra meblowego w powiecie kępińskim. Powiedziała, że jeśli uczniowie mają się czegoś nauczyć, nie mogą być wykorzystywani do prac porządkowych czy gospodarczych. Zalecała traktowanie młodocianych pracowników po partnersku. Miała jedną radę dla menagerów: chwalić podwładnych przy załodze, a jeżeli już krytykować to na osobności. Coś w tym jest!  

Projekt współfinansowany z funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (rządy Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

 

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem