Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 15 czerwca 2024 r.

  Wicestarosta Pleszewski Marek Zdunek i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka uczestniczyli w Gali Jubileuszowej 105-lecia...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia,  które nie posiada osobowości prawnej. Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć  co najmniej 3 osoby, które uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności: jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele powiadamiają pisemnie Starostę Pleszewskiego w załączeniu składając:

 • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń; który powinien zawierać: datę jego sporządzenia, nazwę organu, do którego jest kierowany (czyli starosty), adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis przedstawiciela;
 • regulamin działalności (3 egzemplarze).
 • protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania
  i protokolanta wraz z załącznikami: uchwałą o powołaniu organizacji, uchwałą
  o zatwierdzeniu regulaminu działalności, uchwałą o powołaniu 3-osobowego komitetu założycielskiego
 • listę założycieli, zawierającą: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis (czasami wymagany jest też numer PESEL);
 • listę obecności na zebraniu założycielskim (założyciele i osoby biorące udział
  w zebraniu)


Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

Jedynym źródłem finansowania działalności stowarzyszenia zwykłego są składki jego członków (są to jedyne dozwolone przez prawo przychody stowarzyszeń zwykłych).
Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, ale jest organizacją społeczną w związku z tym ma zdolność sądową. Oznacza to, że może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).
Obowiązkiem stowarzyszenia zwykłego jest uzyskanie numeru REGON, NIP oraz założenie konta bankowego.
Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwykłego na terenie powiatu pleszewskiego jest Starosta Pleszewski.
Rozwiązanie stowarzyszenia następuje wskutek podjętej uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, o tym fakcie należy powiadomić organ nadzoru.

Karta Usługi  Nr 16


Druki do pobrania:
Zgłoszenie organowi nadzorującemu  powstanie stowarzyszenia zwykłego –WZÓR
Regulamin -  WZÓR
Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego – WZÓR

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem